۰
   

پژوهشی پیرامون تدبر در قرآن

همواره از اهمیت قرآن و پیامهای حیات­بخش آن گفته­ایم و از لزوم درس­آموزی از این کتاب الهی؛ اما در عمل، کمتر به ارائه روشی کاربردی برای نزدیک­تر شدن مؤمنان به قرآن و معارف آن پرداخته­ایم. در این مقوله، عملاً پیشنهاد ما، مراجعه به کتب تفسیر و استفاده از یافته­های مفسران گران­قدر بوده است.

«پژوهشی پیرامون تدبر در قرآن» از معدود کتب موجود در زمینه روش فهم قرآن است که سعی می­کند شما را بصورت مستقیم با قرآن مرتبط کند و راه استفاده از معارف آن را به شما بیاموزد. این کتاب، شامل اطلاعات گسترده و گران­سنگی پیرامون زمینه­ها، کلیدها، اصول، شیوه­ها و مراحل تدبر در قرآن می­باشد.

کتاب، در چهار فصل سامان یافته است؛ فصل اول، زمینه­های تدبر را در قالب معرفت و ایمان به شأن قرآن؛ درک و اعتراف به شأن خود در برابر قرآن؛ و جایگاهها و زمانهای مناسب و نامناسب برای تدبر شرح می­دهد.

فصل دوم، کلیدهای عام و خاص تدبر را تبیین می­کند و فصل سوم، به اصول اساسی تدبر در قرآن می­پردازد. این فصل، شامل ده اصل حاکم بر محتوای قرآن و هفت اصل حاکم بر متدبر قرآن می­باشد و از فرازهای خواندنی و جهت­بخش کتاب است.

فصل چهارم نیز به توضیح دو روش تدبر با عنوان «ترتیل» و «استماع و إنصات» اختصاص دارد.


برای مشاهده ی خلاصه ی تفصیلی کتاب وارد شوید.

 
 
 

درباره نویسنده :
کتابهای دیگر از نویسنده :