۰
   

غرب و انقلاب اسلامی(جلد1)

انقلاب اسلامی ایران در اواخر قرن بیستم، باعث برهم ریختن تمام معادلات جهانی درخصوص پیش­بینی آینده جهان و نظام حاکم برآن شد و غرب را با پدیده مهم و تاثیرگذاری بنام "بیداری اسلامی" روبرو کرد، که با انقلاب ایران شروع شد و به مرور به سایر کشورهای اسلامی نفوذ و سرایت نمود. از این رو غرب و در رأس آنها امریکا برای تسلط و تحت اختیار گرفتن این اتفاق به شناسایی و تحلیل آن از جنبه­های مختلف برآمد. نظریه­پردازان و اندیشمندان بسیاری از کشورهای غربی درصدد تحلیل و درک عمق این اتفاق غیرمنتظره قرن بیستم برآمدند. هرچند ماهیت غیرمادی و ماورایی انقلاب ایران باعث شد کسانی که از دیدگاه مادی­گرایانه و تجربی به وقایع عالم می­نگرند، در تحلیل آن طرفی نبندند و به درک عمق آن نائل نشوند.

کتاب غرب و انقلاب اسلامی که مجموعه مقالات همایش "بررسی و نقد نظریه پردازی غرب درباره انقلاب اسلامی" است، شامل مقالاتی از نویسندگان مختلف است که به بررسی و آسیب شناسی  نظریات و تحلیل­های اندیشمندان غربی درخصوص انقلاب اسلامی پرداخته است. و از آنجایی که کتاب با دید تحلیلی به بازخوانی آراء اندیشمندان مختلف و بعضاً بنامی که درخصوص انقلاب­ها نظریه پردازی نموده­اند؛ می­پردازد، اطلاعات مفید و قابل توجهی را در اختیار خواننده قرار می­دهد. که در مقایسه با آثاری که صرفاً به نقد یکی از نظریه­ها پرداخته­اند، مفیدتر به نظر می­رسد. هرچند تفاوت زاویه دید نویسندگان مقاله­ها به موضوعات مرتبط با انقلاب تا حدودی مانع انسجام فکری خواننده می­شود.


برای مشاهده ی خلاصه ی تفصیلی کتاب وارد شوید.

 
 
 

درباره نویسنده :
کتابهای دیگر از نویسنده :