۰
   

کردستان

تاریخ کوتاه اما پر فراز و نشیب انقلاب اسلامی ایران پر است از اتفاقات و حوادث کوچک و بزرگی که به نحوی در سرنوشت ایران تاثیر گذاشته است. اما متاسفانه کمتر در مورد این وقایع و شرح جزئیات آن­ها کتاب نوشته شده­است، که شاید بدلیل کثرت وقایع ریز و درشتی  است که برای این مرز و بوم اتفاق افتاده و بعضی از آن­ها در سایه حوادث بزرگتر مهجور مانده­اند. چنانکه وقایع مربوط به کردستان تحت الشعاع جنگ تحمیلی قرار گرفته و کمتر بصورت خاص و جزئی این واقعه مهم و عبرت­آموز تاریخ ایران مورد تحلیل و روایت قرار گرفته­است.

کتاب کردستان نوشته شهید چمران، از معدود کتاب­هایی است که بدلیل حضور خود نویسنده در وسط ماجرا، روایتی دقیق از حوادث مربوط به ماجرای کردستان روایت کرده است. کتاب پر است از صحنه­های خطیر و هولناکی که شاید در تاریخ 30 ساله انقلاب بی­نظیر باشد. کتاب از سه گونه دست­نوشته و سخنرانی تشکیل یافته است، یک بخش دست نوشته اصلی پیرامون حوادث پاوه، بخش دیگر سخنرانی­های ایشان پیرامون حوادث کردستان، و بخش سوم شامل دست­نوشته­های پراکنده شهید چمران در ارتباط با مسائل کردستان است. که البته چینش کتاب به نحوی است که سیر زمانی وقایع رعایت شود. اگرچه کتاب بدلیل شهادت ایشان، تاحدودی نیمه تمام باقی مانده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


برای مشاهده ی خلاصه ی تفصیلی کتاب وارد شوید.

 
 
 

درباره نویسنده :
کتابهای دیگر از نویسنده :