۰
   

گریز از یکسان¬سازی جهانی؛ اندیشه روزمرگی یا تفکر آرمان¬شهری

اریک بوتل پژوهشگر و نویسنده فرانسوی، پایان­نامه دکتری خود را به نام «شهادت در ادبیات جنگ» نوشته است. گزیده­ای از این رساله به صورت مقاله­ای به نام «به سوی قرائتی نو از شهادت از منظر انسان­شناسی و جامعه­شناسی» در نشریه نامه پژوهش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شماره 9 سال سوم، تابستان 1377 منتشر شده­است. این مقاله صرفاً نگاهی نو به شهادت را ذکر کرده­است و جا برای انتقادات بسیاری را باز گذاشته­است. این مقاله روح اندیشه اومانیستی نویسنده درباره انقلاب اسلامی و علاوه بر آن جنگ و دفاع مقدس را به وضوح بیان می­کند.

در این میان مرحوم دکتر مددپور به جهت اهمیت این مقاله، در نحوه تبین انقلاب و بویژه جنگ تحمیلی و مسئله شهادت، انگیزه­ای برای تجزیه و تحلیل و نقد نظریه جامع بوتل نسبت به نویسندگان غربی هم­رأی او پیدا کرد. البته این کتاب صرفاً پاسخی به این مقاله نیست، بلکه کوششی است اجمالی برای نقد همه نظریه­های مدرنیستی غرب­گرایانه نویسندگان آمریکایی و اروپایی و روشنفکران بومی و محلی غرب­گرا. مشکل عمده همه این نظریه­ها فقر اصطلاحات و فهم و درک ناقص انقلاب دینی و اسلامی است که درک آن در قلمرو تئوری­های روشنفکری مدرن نمی­گنجد.

کتاب حاوی تشبیهات، آرایه­های ادبی، اصطلاحات تخصصی است و به طور کلی دارای متن سنگینی می­باشد. این کتاب در واقع به عنوان پاسخ و نقدی بر مقاله اریک بوتل نوشته شده­است و در انتهای کتاب، متن کامل این مقاله آورده شده­است. توصیه می­شود برای فهم بهتر کتاب، حتماً ابتدا مقاله بوتل خوانده شود و بعد از آن کتاب مطالعه شود.


برای مشاهده ی خلاصه ی تفصیلی کتاب وارد شوید.