۰
   

نظام دوقطبی و جنگ عراق و ایران

کتاب "نظام دوقطبی و جنگ عراق و ایران" نوشته دکتر ابراهیم متقی به بررسی موضوع جنگ ایران و عراق اختصاص دارد. در این پژوهش تلاش شده تا از "نظریات ساختاری" در نظام بین­الملل برای تعیین دلایل جنگ ایران و عراق استفاده شود.

از آنجا که جنگ عراق علیه ساختار سیاسی و نظام ایدئولوژیک جمهوری اسلامی ایران در چارچوب نظام دوقطبی شکل گرفته است، در این پژوهش رابطه بین ساختار دوقطبی نظام بین­الملل و مواضع اتخاذ شده بین­المللی در برابر جنگ ایران و عراق بررسی می­شود. نویسنده کتاب کوشیده است تا فرضیه­های مربوط به ساختار نظام بین­الملل مورد توجه و ارزیابی قرار گیرد.

فرضیه اصلی نویسنده رابطه ارگانیک در مورد ویژگی­های ساختاری نظام دوقطبی و تحولات جنگ ایران و عراق است. کتاب در زمره پژوهش­های غیر­نظامی جنگ عراق با ایران قرار می­گیرد که برای استفاده جامعه علمی کشور و نخبگان و پژوهشگران مفید می­باشد.

عناوین پنج بخش کتاب عبارتند از: بخش اول: کلیات پژوهش، بخش دوم: رهیافت نظری جنگ­های منطقه­ای در ساختار دوقطبی، بخش سوم: ویژگی­های ساختاری نظام بین­الملل در جنگ ایران- عراق، بخش چهارم: مواضع و جهت­گیری­های کشورهای سوسیالیستی در جنگ تحمیلی، بخش پنجم: مواضع و جهت­گیری­های بلوک غرب در جنگ تحمیلی.


برای مشاهده ی خلاصه ی تفصیلی کتاب وارد شوید.

 
 
 

درباره نویسنده :
کتابهای دیگر از نویسنده :