۰
   

داستان راستان

کتاب داستان راستان تالیف شهید مرتضی مطهری است. این کتاب مشتمل بر داستانهایی واقعی و سودمند است که شهید مطهری آنها را از کتب احادیث یا کتب تواریخ و سِیَر استخراج کرده و با سبک و زبانی ساده به نگارش درآورده تا در دسترس عموم قرار گیرد.

مولف این داستانها را به منظور هدایت و ارشاد و تهذیب اخلاق عمومی جمع­آوری کرده و از این جهت کتاب، نمود دیگری از دغدغه و تلاش تعلیمی، تبلیغی و اجتماعی استاد شهید است.

اکثر داستانهای کتاب از کتب حدیث گرفته شده و قهرمان داستان یکی از پیشوایان بزرگ دین است اما داستانهایی نیز از کتب رجال و تراجم و تواریخ و علما آورده شده است و داستانهایی از شخصیتهای غیر شیعی یا غیر مسلمان نیز در کتاب وجود دارد. داستانهای کتاب عملا می­تواند راهنمای اخلاقی و اجتماعی سودمند و معرف روح تعلیمات اسلامی باشد.

داستان راستان در دو جلد تالیف شده که جلد اول شامل 75 داستان و جلد دوم شامل 50 داستان است.

 


برای مشاهده ی خلاصه ی تفصیلی کتاب وارد شوید.