بررسی اجمالی نهضت¬های اسلامی در صد ساله¬ی اخیر

یکی از ویژگی­های ثابت تجارب بشری، انباشتی بودن آن است. بدین معنا که تجارب جدید متأثر از تجارب قبلی و در ادامه­ی آنهاست. انقلاب اسلامی ایران حرکتی انقلابی در ادامه­ی حرکت­های اصلاحی مسلمانان در طول قرن اخیر است. این نهضت با توجه به نظام روحانیت شیعه تفاوت­هایی با دیگر نهضت­های اصلاحی دارد. روحانیت شیعه در نهضت­های اصلاحی، به عنوان نهادی مستقل از قدرت حاکمیت، ویژگی­های متمایز کننده­ای نسبت به باقی حرکات اصلاحی ایجاد کرد. هر حرکت انقلابی در طول تاریخ نیازمند فرایند آگاه سازی توده از سوی روشنفکران است؛ تا علل، اهداف و ریشه­های نهضت را برای آن­ها تبیین کند.

شهید مطهری، متفکر، فیلسوف، فقیه و اسلام شناسی آگاه بود که با قلم روان و نثر شیوای خود تأثیر بسیاری بر تکامل درک و آگاهی انقلابیون و نسل­های بعدی خود گذاشت. وی با نوشته­های خود بسیاری از انحرافات را می­شناساند، پاسخگوی پرسش­های جدید بود و مسائل دینی، فلسفی و اجتماعی را تبیین می­نمود.

استاد مطهری در سال 57، در اوج درگیری­های انقلاب اسلامی، بوسیله کتاب "بررسی اجمالی نهضت­های اسلامی در صد ساله­ی اخیر" پس از بررسی مختصر نهضت­های پیشین،  زمینه­های بروز انقلاب، اهداف، ویژگی­ها و نقش رهبری، آفات نهضت و ویژگی­های مصلح را بیان نمود و موجب روشن­تر شدن این مباحث در اذهان غبارآلود انقلابیون گشت.            

 


برای مشاهده ی خلاصه ی تفصیلی کتاب وارد شوید.