۰
   

تاریخ تحولات سیاسی ایران

یادداشت:

کتاب تاریخ تحولات سیاسی ایران، مورد توجه منتقدان واقع شده است. تلاش­های موسسه تاریخ معاصر ایران در بازبینی تاریخ معاصر و گذار از نوشته­های کسروی و امثال او، نقاط روشنی را در تاریخ نگاری ایجاد کرده است. رویش­ها جدیدی که با بها دادن به آنها، رویه­های بسیاری رو به اصلاح نهاده­اند و جهات روشنی بر ما معلوم شده است. در کتاب مورد اشاره، اسناد تاریخی بسیاری را می­توان یافت که عکس و متن آنها در اختیار خواننده قرار گرفته است و با متنی روان کار جذب مخاطب را تسهیل می­کند.

دکتر موسی نجفی، در تاریخ نگاری خویش، به جای نقل­های مکرر از حوادث، سعی می­کند که پازل در هم تاریخ را با تحلیلی صحیح به هم متصل کند و تصویری کلی را از جریانات تاریخی در ذهن مخاطب ایجاد کند که می­تواند مورد توجه علاقه­مندان به جریان­شناسی سیاسی-­ فرهنگی قرار گیرد. به هر حال منابع کتاب که در انتهای هر فصل و به تفکیک موضوع مطرح شده است، می تواند اثرات مثبتی را روی خواننده محقق بگذارد. کتاب از چاپ مناسبی برخوردار است و جذاب ترین بخش کتاب را می توان در عکس­ها و نیز فصل "نگاهی به تکاپوی سیاسی- فرهنگی فراماسونری در ایران" جستجو کرد. به هر حال علاقه مندان به متون تاریخ­نگارانی چون عبدالله شهبازی از این کتاب لذت وافری خواهند برد.


برای مشاهده ی خلاصه ی تفصیلی کتاب وارد شوید.

 
 
 

درباره نویسنده :
کتابهای دیگر از نویسنده :