۰
   

نگاهي به تاريخ معاصر ايران

مرحوم حجت الاسلام صفايي حائري -مشهور به عين.صاد- از روحانيوني بود كه همواره با نگاه به عرصه فردي و اجتماعي سعي داشت تا مسائل را از نگاه اسلام واكاوي و بررسي نمايد. بر جاي گذاشتن بيش از 50 اثر مكتوب، بخشي از حاصل كار اوست.

كتاب «نگاهي به تاريخ معاصر ايران»، دست‌نوشته‌اي درباره تاريخ معاصر ايران است كه در سال 1354 نگاشته شده است. در اين نوشتار تلاش شده تا نگاه حجت الاسلام صفايي حائري نسبت به هر حركت موفق اجتماعي بر تاريخ معاصر ايران تطبيق داده­شود. همچنين كوشيده شده تا معيارهايي براي نقد عمكردها ارايه شود. تحليل جالبي كه از دل اين نگاه بيرون آمده خواننده را وادار مي‌كند تا در افقي فراتر از اتفاقات تاريخي، به تحليل منصفانه آن­ها دست زند. نكته مهم آن است كه ايشان نخواسته تا اطلاعات خاصي را از زواياي پنهان تاريخ بيرون كشد بلكه با اتكا به داشته‌هاي تاريخي مشهور و مقبول، به ارزيابي افراد و جريان‌ها مي‌پردازد.

ارائه معيارهاي حركت ثمربخش اجتماعي از نكات جذاب كتاب است كه در جاي‌جاي آن بر اساس اين معيارها افرادي مانند سيدجمال‌الدين اسدآبادي، اميركبير، رضاشاه،‌ محمدرضا شاه، و ... نقد شده­اند. پايه‌ريزي حركت انقلاب اسلامي، با توجه به شرايط آن زمان، نشان از قوت تحليلي بالايي مي‌دهد.

مطالعه كتاب براي همه كساني كه اطلاعات پايه‌اي از تاريخ معاصر ايران دارند و به دنبال روش تحليل و نقد عملكردهاي تاريخي افراد و جريان‌ها مي‌باشند، قطعاً مفيد فايده خواهد بود.


برای مشاهده ی خلاصه ی تفصیلی کتاب وارد شوید.