۰
   

معاد در نگاه عقل و دین

کتاب «معاد از نگاه عقل و دین» اثر محمدباقر شریعتی سبزواری، کتابی است که به بررسی معاد از نگاه ادیان مختلف می­پردازد و سعی دارد مکانیسم معاد جسمانی، چگونگی عالم برزخ، کیفیت حیات و سؤال قبر و شبهات مختلف ناباوران و روشنفکران را مطرح ساخته و بررسی دقیقی به عمل بیاورد.

کتاب حاضر حاصل پژوهش ده ساله مؤلف است که حاصل آن را به نظر و اصلاح صاحب­نظران مذهبی و فلسفی از جمله شهید بزرگوار آیت­الله مطهری رسانده و از نظراتشان استفاده کرده است. این کتاب در سال 1352 آماده چاپ شد، ولی حکومت طاغوت مانع انتشار آن شد، تا آنکه بعد از انقلاب صورت طبع یافت.

در این کتاب، علاوه بر اقامه دلایل عقلی و نقلی بر امکان و ضرورت وجود معاد، از یافته­های علوم تجربی روز نیز شواهدی ارائه شده که مخاطب را در شناخت و قبول مسائل مربوط به معاد کمک می­کند. افزون بر اینها، نظرات دیگر ادیان نیز در مورد معاد و چگونگی آن، در این اثر ذکر شده است.

مؤلف علاوه بر اقامه ادله، فواید و امتیازات فردی و اجتماعی اعتقاد به حیات واپسین را نیز متذکر شده و نشان داده است اعتقاد به معاد، منشأ جلوگیری از بسیاری مشکلات و ناهنجاری­های فردی و اجتماعی می­باشد.

کتاب «معاد از نگاه عقل و دین» اثر محمدباقر شریعتی سبزواری، کتابی است که به بررسی معاد از نگاه ادیان مختلف می­پردازد و سعی دارد مکانیسم معاد جسمانی، چگونگی عالم برزخ، کیفیت حیات و سؤال قبر و شبهات مختلف ناباوران و روشنفکران را مطرح ساخته و بررسی دقیقی به عمل بیاورد.

کتاب حاضر حاصل پژوهش ده ساله مؤلف است که حاصل آن را به نظر و اصلاح صاحب­نظران مذهبی و فلسفی از جمله شهید بزرگوار آیت­الله مطهری رسانده و از نظراتشان استفاده کرده است. این کتاب در سال 1352 آماده چاپ شد، ولی حکومت طاغوت مانع انتشار آن شد، تا آنکه بعد از انقلاب صورت طبع یافت.

در این کتاب، علاوه بر اقامه دلایل عقلی و نقلی بر امکان و ضرورت وجود معاد، از یافته­های علوم تجربی روز نیز شواهدی ارائه شده که مخاطب را در شناخت و قبول مسائل مربوط به معاد کمک می­کند. افزون بر اینها، نظرات دیگر ادیان نیز در مورد معاد و چگونگی آن، در این اثر ذکر شده است.

مؤلف علاوه بر اقامه ادله، فواید و امتیازات فردی و اجتماعی اعتقاد به حیات واپسین را نیز متذکر شده و نشان داده است اعتقاد به معاد، منشأ جلوگیری از بسیاری مشکلات و ناهنجاری­های فردی و اجتماعی می­باشد.


برای مشاهده ی خلاصه ی تفصیلی کتاب وارد شوید.

 
 
 

درباره نویسنده :
کتابهای دیگر از نویسنده :