۰
   

مکتب و نظام اقتصادی اسلام

نگرش نظام­مند به معارف اسلامی، نیازمند نظریه­ای راهنما با همین نگاه و مراجعه به منابع اصیل اسلامی در پرتو آن است. کتاب «مکتب و نظام اقتصادی اسلام»، که حاصل یک دهه تلاش در این راستا است، می­کوشد بر اساس «نظریه­ی اندیشه­ی مدّون در اسلام» که خود نویسنده آن را ارائه داده است، مکتب و نظام اقتصادی اسلام را عرضه کند و تفاوت­ها یا تشابه­های آن را با سایر مکاتب و نظام­های اقتصادی، بنمایاند.

بخش اول کتاب، به معرفی نظریه­ی مذکور و همچنین ارائه­ی مفاهیم مقدماتی مانند فلسفه اقتصادی، مکتب اقتصادی و نظام اقتصادی، اختصاص دارد؛ در بخش دوم، اهداف مکتب اقتصادی اسلام توضیح داده شده و مباحثی مانند عدالت اقتصادی، قدرت اقتصادی، و رشد اقتصادی به تفصیل تبیین شده است.

در بخش سوم، مبانی مکتب اقتصادی اسلام مانند مالیت و ارزش، مالکیت و آزادی اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. بخش چهارم نیز به بیان نظام اقتصادی اسلام بر اساس مکتب آن پرداخته است. در این قسمت، نهادهای اقتصادی مانند نهادهای دولتی و غیردولتی، نهادهای اجرایی و غیر اجرایی و رابطه­ی این نهادها مورد کاوش قرار گرفته است.

 

 


برای مشاهده ی خلاصه ی تفصیلی کتاب وارد شوید.

 
 
 

درباره نویسنده :
کتابهای دیگر از نویسنده :