۰
   

نقش تقلید در زندگی انسان

با وجود اینکه مراجعه به متخصصان در هر رشته­ای، امری عقلی است که در جوامع، شایع است، برخی، پیروی و تقلید از کارشناسان زبدة دینی و مراجع تقلید را امری ناپسند و متعارض با کرامت انسانی می­پندارند.  

کتاب حاضر، حاصل 9جلسه سخنرانی آیت­الله مصباح­یزدی در ماه رمضان 1381 است و در واکنش به شبهاتی که برخی روشنفکران مغرض در آن زمان، طرح کرده بودند، ایراد شده­است؛ این اندیشمند زمان­آگاه، با طرح مباحثی در تبیین جایگاه و ضرورت تقلید و قلمروهای آن، پاسخ کسانی را می­دهد که به این اعتقاد مسلّم شیعی تاخته و در آن ایام، مسئلة تقلید را به تمسخر گرفته بودند. 

عناوین انتخاب شده برای سخنرانی­ها، بخوبی محتوای آنها را منعکس می­کنند و در اینجا، برای گزارش محتوای کتاب، به ذکر همان عناوین، بسنده می­کنیم:

جلسه1: مقام و وظایف پیامبر و امامان معصوم

جلسه2: بررسی حقیقت تقلید و جایگاه و ضرورت آن

جلسه3: بازخوانی انگیزه­های تقلید و تبعیت از دیگران

جلسه4: امکان و ضرورت تأسی و تبعیت از معصوم

جلسه5: نگاهی به پاره­ای از شیوه­های تشکیک در دین

جلسه6: بررسی حوزه­هاز تبعیت از عقل و وحی

جلسه7: نگرش اسلام و لیبرالیسم به سنتها، باورها و ارزشها

جلسه8: نقد و بررسی نظریة عدم ثبات قوانین و احکام

جلسه9: مقابلة جبهه نفاق و کفر با جبهه حق


برای مشاهده ی خلاصه ی تفصیلی کتاب وارد شوید.