۰
   

ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت

کتاب «ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت»، از مهمترین منابع موجود در تبیین نظریه­ی ولایت است و استحکام مطالب آن، مبتنی بر اندیشه­ی فقیه، حکیم و مفسری گران­قدر چون حضرت آیت­الله جوادی آملی می­باشد. این کتاب، تلفیقی از دو کتاب قبلی ایشان در موضوع ولایت فقیه است که با افزودن چند بحث جدیدتر ایشان، قالبی نو یافته و پس از ملاحظه­ی مؤلف و تکمله­های ایشان، به شکل اثر کنونی درآمده است.

این کتاب، در هفت فصل سامان یافته است و پس از طرح چند بحث مبنایی در باب انسان و آزادی و نسبت آن با عبودیت و قانون، به تبیین حکومت دینی و اهداف آن پرداخته است. آنگاه از ضرورت ولایت فقیه و ادله­ی آن بحث کرده و سپس، تمایز آن را با وکالت فقیه بیان نموده و وظایف و اختیارات ولی فقیه را تشریح می­کند. فصلی از کتاب نیز به نقش حضرت امام در تبیین و تکامل نظریه­ی ولایت فقیه اختصاص دارد.

در فصل پایانی کتاب، به بیش از صد پرسش مهم در باب ولایت فقیه، پاسخ داده می­شود؛ پاسخهایی تفصیلی و محققانه و راهگشا. این پرسشها، در هفت بخش دسته­بندی شده­اند و به موضوعاتی چون پایگاه علمی نظریه­ی ولایت فقیه، نصب و انتخاب ولی، ولایت مطلقه، نقش مردم در حکومت دینی، جامعه مدنی و دموکراسی می­پردازند.

 


برای مشاهده ی خلاصه ی تفصیلی کتاب وارد شوید.