۰
   

فلسفة روشنگری

ارنست کاسیرر، یک نوکانتی است که در تاریخ نگاری خود از هگل الهام فراوان می گیرد. او بیش از هر چیز در تاریخ نگاریِ فلسفی خود به دنبال یافتن روند‌ها و فرایندهایی است که ایده‌های هر عصر را در خود شکل داده‌اند و به جلو برده اند. بنابراین وی به شرح و توضیح نظام‌های فلسفی و اشخاص فیلسوفان به ترتیب تاریخِ تقویمی نمی‌پردازد. او به دنبال آن نیروهای جوشنده‌ای است که به فلسفه‌ی دوران روشنگری فرم بخشیده‌اند. فلسفة روشنگری، کتابی قطور و پرمحتواست. اطلاعات فراوانی از رشته‌های گوناگونی مانند فلسفه، الهیات، روان‌شناسی، جامعه‌شناسی و تاریخ در آن به هم آمیخته‌‌اند و همین علاوه بر آن‌که موجب قوت نظری کتاب می‌شود، خواننده را از وضعیت تاریخی و اجتماعی آن دوران نیز آگاه می‌کند.

البته یکی از انتقاداتی که در نگازش این کتاب به کاسیرر وارد شده است، تلاش بیش از حد او در تطابق و همسان جلوه دادن اندیشه‌هاست در حالی که دوران روشنگری دورانی بسیار متنوع و پرمجادله است. به هر روی، این کتاب برای آن‌ها که اوّلیاتی را در عرصة فلسفه و علوم انسانی آموخته باشند، بسیار مفید است. ترجمة کتاب نیز، ترجمة دقیق و روانی است که خواندن آن را آسان‌تر کرده است.

 


برای مشاهده ی خلاصه ی تفصیلی کتاب وارد شوید.
 
 
 

درباره نویسنده :
کتابهای دیگر از نویسنده :