۰
   

ما و راه دشوار تجدد

«ما و راه دشوار تجدد»، مجموعه‌ای از سیزده مقاله از دکتر رضا داوری اردکانی است که در سال‌های قبل، در جراید مختلف منتشر شده‌اند. سه مقالۀ نخست، بیشتر به نسبت ما و غرب می‌پردازد؛ دو مقاله، به صورت متمرکز بر بحث توسعه نوشته‌ شده‌اند؛ دو مقاله در باب تجدد و نسبتش با دین است و پنج مقالۀ پایانی به مسائلی همچون اتلاف وقت، مهاجرت مغزها، وضع علم در ایران و نظایر آنها از منظری فلسفی نگریسته است. با این‌حال، صورت‌مسئله‌ای که در تمامی این مقالات قابل درک است، اولاً تأکید بر درک عمیق تجدد و پرهیز از سطحی‌نگری است و ثانیاً لزوم توسعه و گسترش علم، نه از باب مطلوبیت، بلکه از جهت ضرورت در کشورهای توسعه نیافته‌ای نظیر ما است. به نقل از مقدمۀ کتاب، «ما در راه تجدد، هم راهیم و هم رهرو، یعنی این ما هستیم که خود را برای زندگی در عالمی جز آنچه در آن و با آن بوده‌ایم مهیا می‌کنیم. تجدد خریدنی نیست و اگر خریدنی باشد، ما خود بهای آن هستیم.»

این کتاب، به این معنا که مقید به رفرنس و مرجع باشد، نه کتابی فلسفی، نه تاریخی و نه علمی است؛ اما در عین حال، هم از آن می‌توان تاریخ فلسفه آموخت، هم تاریخ غرب و شرق فراگرفت و هم تعیین تکلیف با علم مدرن و توسعه غربی نمود و نیز راهی برای برخورد با مسائل خُرد و گوناگونی که تجدد برای زندگی ما فراهم آورده، یافت.


برای مشاهده ی خلاصه ی تفصیلی کتاب وارد شوید.

 
 
 

درباره نویسنده :
کتابهای دیگر از نویسنده :