۰
   

مبانی نظری غرب مدرن

«مدرنتیه» مقطعی مهم و تاثیرگذار در تاریخ حیات بشری است. دوره­ای که سابقه­ی آن به اعصار باستانی بازمی­گردد. مدرنیته - که بهتر است از آن با عنوان یک نوع «جهان بینی و هندسه معرفتی» یاد شود تا یک مقطع تاریخی- قریب به 5-6 قرن است که ساحت­های گوناگون زندگی بشری را متوجه تاثیرات و تغییرات فراوانی (از گذشتۀ خود) نموده است. این نوع بینش که با چرخش معرفت شناختیِ وسیع و عمیقی نسبت به دوران پیش از خود و کل تاریخ بشری همراه بوده و هست، زمینه های یک حیات سراسر مادی و تمتّع­جویانه را برای بشر امروزی فراهم آورده است.

شهریار زرشناس از نویسندگان و متفکرین معاصر پرکاری است که با مطالعه­ی دقیق و عمیق آثار کلاسیک این تمدن و با تحصیل در بطن آن، به رهیافت­های نظری مناسبی در زمینه بنیادهای تمدن مدرن و سویه­های مواجهه با آن، دست یافته است.کتاب «مبانی نظری غرب مدرن» او، از جمله آثار موجز اما بسیار عمیق و مفیدی است که در حوزه غرب شناسی برای مخاطب غیرغربی، بسیار سودمند است. این کتاب به سرعت و به دور از اطناب کلام، بصورت تیتروار و اختصاری، با تکیه و تاکیدات مستمر بر نقاط عطف تمدن مدرن و مبانی، ماهیت و بنیادگذاران آن، شناختی جامع، کلی و انتقادی را به خواننده عرضه می­دارد.


برای مشاهده ی خلاصه ی تفصیلی کتاب وارد شوید.

 
 
 

درباره نویسنده :
کتابهای دیگر از نویسنده :