۰
   

نقد تفکر فلسفی غرب

اتین ژیلسون نویسنده‌ی این کتاب در سال 1884 در پاریس متولد شد و در سال 1779 درگذشت. ژیلسون که متالهی مسیحی است به همراه فریدریک کاپلستون از فیلسوفان برجسته تومیستی (مدافعان فلسفه توماس آکویناس) در قرن بیستم محسوب می‌شود.

از مهم‌ترین امتیازات این کتاب آن است که گرچه در ابتدای امر قصد دارد روایتی تاریخی از تحولات فلسفی از قرون وسطی تا عصر جدید ارائه دهد، ولی پرداخت آن به تاریخ فلسفه یک پرداخت روایی صرف نیست، بلکه آنگونه که خود ژیلسون تصریح می‌کند، این روایت خود یک روایت فلسفی است. از این رو ژیلسون تاریخ فلسفه را به صورت یک مجموعه پیوسته از تحولات دیده و تاثیر آنها را بر یکدیگر در قالب کتابی واحد بیان نموده است.

از دیگر امتیازات این کتاب نوع نگاه فلسفی مولف است. ژیلسون همانطور که پیشتر گفته شد از تومیست‌های قرن اخیر به شمار می‌رود و از این رو نوع نگاه به مسائل فلسفی بی‌شباهت به پیروان مکتب مشاء در عالم اسلام نیست؛ از این رو در انتهای کتاب اثبات می‌کند که میان عقل و وحی هماهنگی وجود دارد و به عبارت دیگر: هر دوی اینها جلوه‌های مختلف یک واقعیت هستند و هر یک به نحوی حقیقت واحد را مکشوف می‌سازند.

البته از سوی دیگر نیز باید دانست که این کتاب، کتابی آموزشی مناسب حال مبتدیان نیست و کسانی می‌توانند از محتوای آن بهره‌مند شوند که اطلاعی اولیه از تاریخ فلسفه غرب و تحولات آن داشته باشند.

 


برای مشاهده ی خلاصه ی تفصیلی کتاب وارد شوید.

 
 
 

درباره نویسنده :
کتابهای دیگر از نویسنده :