۰
   

ابعاد عرفانی اسلام

کتاب ابعاد عرفانی اسلام تالیف آنه ماری شیمل یکی از کتابهای مربوط به حوزه­ی تصوف اسلامی است که زبان کتاب و شیوه استدلال و پیگیری مطالب در آن قابل توجه است؛ همچنین زبان و سبک نگارش کتاب جز در موارد خاص، ساده و روان و عاری از پیچیدگی است.

تنوع و کثرت ارجاعات و قدیمی بودن تعدادی از چاپهای مورد استناد از ویژگی­های مهم کتاب محسوب می شود.

این کتاب سیری است در عرفان که بیشتر بر روی مفاهیم و معتقدات عرفانی و پاره ای از آداب و مراسم صوفیه  بحث می کند و از حیث شناخت فرهنگهای گوناگون و در عین حال مشترک و ارجاعات به منابع اصیل و خاصّ اقوام اسلامی برجسته است.

سطح مطالب کتاب همه جا یکدست نیست و نظریات دقیق و عالی عرفانی و مطالب پیش پا افتاده در کتاب قابل مشاهده است.

شیمل، نگارنده­ی کتاب، تسلط بی مانندی به اکثر منابع مهم و دست اول عرفان اسلامی و همچنین زبانهای مهم و زنده دنیا داشته و علاوه بر شناخت عرفانی در اکثر سرحدات جهان اسلام, به صورت عینی و ملموس با اقوام مسلمان و سلسله های عرفانی نشست و برخاست داشته است.

 


برای مشاهده ی خلاصه ی تفصیلی کتاب وارد شوید.

 
 
 

درباره نویسنده :
کتابهای دیگر از نویسنده :