پویایی فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

کتاب "پویایی فرهنگ و تمدن اسلام و ایران" تالیف علی اکبر ولایتی در چهار جلد است که مسیر رشد و پویایی فرهنگ و تمدن اسلامی را بررسی می­کند.

این کتاب حاصل کوششی نسبتاً طولانی بر اساس تفکری جدید است که اصل آن تفکر بدین­ شرح است: بررسی تاریخ اسلام نشان می­دهد که فرهنگ و تمدن اسلامی مسیری مضبوط و دقیق دارد و بر پایه منطقی قابل­درک و بیان شدنی شکل گرفته که احتمالا تبلور همان فلسفه تاریخ اسلام است و این تاریخ تکرار می شود و اگر منحنی آن را رسم کنیم شاید بتوان در چند سده و شاید چند هزاره به نقاط مشابه و تقریباً قابل انطباق رسید.

پایه این کتاب نوارهای صد­و­پنج جلسه سخنرانی مولف کتاب در شبکه چهار سیما می­باشد که به چاپ رسیده است.

زمینه­های شکل­گیری تمدن اسلامی، شکوفایی علوم در تمدن اسلامی، علوم اسلامی، سازمان­های اداری و اجتماعی در تمدن اسلامی، هنر در تمدن اسلامی، تاثیر تمدن اسلامی در تمدن غربی، عوامل موثر در رکود تمدن اسلامی، شکوفایی دوباره تمدن اسلامی از سده دهم تا سیزدهم ، حمله استعمار غرب به جهان اسلام، تاریخ دویست ساله بیداری اسلامی و نقد تمدن غرب عناوین فصول این کتاب را تشکیل می­دهند.

 


برای مشاهده ی خلاصه ی تفصیلی کتاب وارد شوید.