۱
   

خدمات متقابل اسلام و ایران

شهید مطهری در کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران در سه بخش به پرسش از نسبت اسلام و ایران به تفصیل پاسخ می‌دهند. این سه بخش عبارتنداز: یک. اسلام و مسأله ملیت، دو. خدمات اسلام به ایران و سه. خدمات ایران به اسلام

در خلال این سه بخش عمده، استاد مطهری به طرح مباحث مرتبط می‌پردازند. ایشان ضمن ارائه تعریف ملت از نظر قرآن و نیز در اصطلاح فارسی، به چند سوال در این زمینه پاسخ می‌گویند. از جمله اینکه: چه کسانی ناسیونالیسم را ترویج می‌کنند؟ آیا ناسیونالیسم در اسلام به کلی رد شده‌است؟ نظر اسلام درباره قومیت و ملیت چیست؟ آیا ورود اسلام به ایران اجباری بوده‌است؟

این کتاب همچنین مجموعه‌ایست غنی از انواع تحقیقات تاریخی صورت گرفته در حوزه وضعیت قبل و بعد حمله اعراب به ایران. استاد مطهری به نقل از منابع تاریخی معتبر انواع ادیان و مذاهب رایج در ایران قبل اسلام را طرح و بررسی می‌نمایند و وضعیت ایران را از ابعاد مختلف اجتماعی، خانوادگی و اخلاقی مورد بررسی قرار می‌دهند و از این راه به برخی شبهات و مشهوراتی که در این زمینه مطرح می‌شود، می‌پردازند.

مطالعه این کتاب می‌تواند بینش جامعی از شرایط ایران و ایرانیانقبل و بعد اسلام، نحوه تعامل ایرانیان با دین اسلام، تاثیرات اسلام بر جامعه ایران و خدمات ایرانیان به اسلام به خواننده بدهد.

 


برای مشاهده ی خلاصه ی تفصیلی کتاب وارد شوید.