مهاجرت علمای شیعه از جبل¬عامل به ایران در عصر صفوی

کتاب مهاجرت علمای شیعه از جبل عامل به ایران در عصر صفوی تالیف مهدی فراهانی منفرد است که تحولات عصر صفوی و مهاجرت فقها و علمای جبل­عامل و علل و عوامل این مهاجرت را بررسی می­کند. نویسنده انگیزه­های علما از مهاجرت و  نیز کارکرد آنان را در رشد و شکوفایی مذهب شیعه مورد توجه قرار داده است.

نکته قابل توجه در این کتاب استفاده­ی نگارنده از منابع دست اول و متون اصلی مربوط به موضوعات مطرح شده است که کتاب را از جهت علمی و صحت پژوهشی برجسته می کند.

مطالب کتاب باعث آشنایی خواننده با فرهنگ مذهبی و شیعی ایران در دوره صفوی می­شود و به تبیین نقش علما و فقهای جبل عاملی در این زمینه می­پردازد.

می توان گفت این کتاب اولین کتاب مستقل در زمینه بررسی مهاجرت علمای جبل­عامل به ایران در عصر صفوی و زمینه ها و عوامل آن است که نگارنده با بررسی درونمایه­ها و روند فکری شکل گیری نهضت صفوی به موازات نهضت علمی تشیع در جبل­عامل و سپس مسائل و علل مهاجرت علمای جبل­عاملی به ایران می­پردازد و در پایان پیامدهای مهاجرت علما را از جنبه­های گوناگون سیاسی, علمی, ادبی, مذهبی بررسی می­کند.

محتوای کتاب اطلاعات مفیدی از فضای دینی عصر صفوی و همچنین روابط شاهان صفوی با علما را در اختیار خواننده می گذارد.

 


برای مشاهده ی خلاصه ی تفصیلی کتاب وارد شوید.

 
 
 

درباره نویسنده :
کتابهای دیگر از نویسنده :