۰
   

میراث کلاسیک اسلام

کتاب میراث کلاسیک اسلام نوشته فرانتز روزنتال است که هدف نویسنده در تالیف محتوای کتاب، تاکید بر نفوذ فرهنگ کلاسیک باستان در اسلام است.

این کتاب می­کوشد تاثیر آشنایی کمّی و کیفی مسلمانان را با میراث فرهنگی کلاسیک باستان عرضه بدارد و نشان دهد که چگونه و تا چه اندازه این میراث در اندیشه مسلمانان بازتاب داشته و چه تاثیری بر ایشان گذاشته است.

نویسنده برای ردیابی تاثیرات یونان در فرهنگ و تمدن اسلام، کوشیده است همه جنبه­های علوم تمدن یادشده را بررسی کند.

مولف در این کتاب، کرانه­های گستره دانش را در قلمرو جهان اسلام را با ارائه گزیده­هایی از آن از نسخ خطی گوناگون در رشته­های مختلف علم، نشان می­دهد. روزنتال که در دنیای آثار خطی و متون اسلامی از آگاهان و خبرگانِ دوران خود بوده است هر متن گزیده­ خود را با شماره­ای، با آوردن مشخصات نسخه یا نشانی کتابشناسی چاپ آن و یا هر دو، از یکدیگر جدا می­کند.

این کتاب از نظر آگاهی­های کتابشناسی نسخه­های اسلامی با گذشت بیش از چهل سال، هنوز دارای اعتبار علمی بسیاری است که نشان از ژرفای توانایی­های این خاورشناس و گستره دانش او درباره نسخه­های اسلامی دارد.


برای مشاهده ی خلاصه ی تفصیلی کتاب وارد شوید.

 
 
 

درباره نویسنده :
کتابهای دیگر از نویسنده :