۰
   

نظر متفکران اسلامی درباره طبیعت

کتاب « نظر متفکران اسلامی درباره طبیعت» از آنجا که دیدگاه­های سه گونه جریان فکری (اخوان الصفا، ابن­سینا، ابوریحان بیرونی) را با هم آورده و در کنار یکدیگر بررسی کرده، از اهمیت خاصی برخوردار است. پرداختن به نحوه خلقت موجودات متکثر ازمبداء واحد از جمله مسائل مهمی است که مورد توجه کتاب قرار گرفته است.

این اثر سعی در روشن ساختن اصول جهان­شناسی اسلامی و تشریح زمینه کلی علوم طبیعی و روش تحقیق در این علوم بین دانشمندان اسلامی دارد. برعکس اکثر آثاری که سعی در مرتبط ساختن علوم قدیمه و علوم رایج غرب مدرن دارند، هدف اصلی این کتاب توجه به نفس علوم طبیعی و جهان­شناسی مسلمین است. درضمن نویسنده سعی نکرده تجزیه و تحلیلی از جانب خود ارائه دهد، بلکه کوشیده از دریچه چشم مروجین این علوم و دید خودشان به جهان نگریسته شود که باعث تقویت این کتاب نسبت به کتب­ دیگر شده­است.

نویسنده کتاب،دکتر نصر، که از برجسته­ترین سنت­گرایان است در ایران از محضر اساتیدی چون سید محمد کاظم عصار، سید ابوالحسن رضایی قزوینی و علامه سید محمد طباطبایی کسب فیض کرده­است. از جمله کتاب­هایی که می­توان در این زمینه از آنان کمک گرفت، باید به «سه حکیم مسلمان» و «اهمیت تحقیق در فلسفه اسلامی در عصر حاضر» از سید حسین نصر و «اصول فلسفه و روش رئالیسم» از علامه طباطبائی (با شرح و حاشیه شهید مطهری) اشاره کرد.


برای مشاهده ی خلاصه ی تفصیلی کتاب وارد شوید.