۰
   

نظم و انضباط

سرگذشت انسانهای موفق -بی هیچ استثنایی- همه حکایت از این دارد که آنان با مددگیری از نظم و انضباط به هدفهای مادی یا معنوی خود رسیده­اند. همچنین جامعه­های متمدن، جوامعی هستند که عنصر نظم، در همه امور اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی آنها چشم­گیر است؛ پس برای پیشرفت و موفقیت فردی و اجتماعی، باید با قانون خلقت، - نظم- همراه شد و راههای تقویت آن را شناخت و آفتهایش را برطرف کرد.

کتاب حاضر، نگاهی دینی به مسئله نظم و انضباط دارد و در 9 فصل، آن را مورد بررسی قرار داده است و پس از بررسی واژگانی نظم و انضباط در فصل اول، و جایگاه و آثار آن در فصل دوم، جلوه­هایی از نظم در زندگی فردی را در فصل سوم به تصویر می­کشد؛ مثل نظم در عبادت، گفتار، پوشش، معاشرت، تعلیم و تعلم، تربیت و...

فصلهای چهارم تا ششم، از نظم در امور اجتماعی، اقتصادی و نظامی سخن می­گوید و فصل هفتم، از عوامل هفتگانه بی­نظمی. «راههای دست­یابی به نظم» و «روش ایجاد نظم در فرزندان» نیز عنوان دو فصل پایانی کتاب می­باشد.

نویسنده، در کنار تحلیلها و توصیه­ها، در جای­جای کتاب، جلوه­هایی از زندگی نظم­مدار و منضبط علمای دین را نیز به تصویر کشیده و کتابی دانش­افزا و انگیزه­بخش را به ارمغان آورده است.


برای مشاهده ی خلاصه ی تفصیلی کتاب وارد شوید.

 
 
 

درباره نویسنده :
کتابهای دیگر از نویسنده :