هفت روش پیشگیری از انحرافات جنسی

موضوع انحرافات و نابهنجاری جنسی، در طول تاریخ، همواره به عنوان یکی از مهمترین آسیبهای اخلاقی قلمداد شده است. البته در مکاتب و جوامع مختلف، تعریف انحراف جنسی، متفاوت است ولی به هر حال، در هرکدام، بر اساس اخلاق جنسی مورد قبولشان، اصل انحراف جنسی را قبول داشته و آن را تقبیح کرده­اند.

انحراف جنسی، سه پیامد تلخ عذاب مضاعف، خواری و ذلّت، و جاودانی عذاب در قیامت را خواهد داشت که افزون بر اینها آثار نامطلوب دیگری نیز در زندگی دنیا پدید می­آورد، از قبیل: سلب اعتماد، احساس گناه، آسیب اجتماعی، فقر اقتصادی و...

در منابع اسلامی، برنامه­های گوناگونی برای جلوگیری از نابهنجاری جنسی مطرح شده است. کتاب «هفت روش پیشگیری از انحرافات جنسی»، راهکارهای مختلفی که در متون دینی بصورت پراکنده ارائه شده را در قالب هفت روش تربیتی سامان داده است. این روشها عبارتند از: استعاذه، تغییر موقعیت، تحمیل به نفس، تذکر، جایگزین­سازی، زمینه­سازی، و دعا.

مؤلف، در هر روش، نخست تعریفی موجز از آن ارائه داده و سپس برنامه­­های پیشنهادی دین را در قالب آن بیان کرده است. ایشان، از آنجا که پیشگیری را مقدم و مؤثرتر از درمان می­داند، در این کتاب، روی روشهای پیشگیرانه تمرکز کرده است.

 


برای مشاهده ی خلاصه ی تفصیلی کتاب وارد شوید.

 
 
 

درباره نویسنده :
کتابهای دیگر از نویسنده :