۰
   

همسران سازگار

یکی از مهمترین دغدغه جوانان جویای همسر و پدران و مادرانی که می­خواهند وظیفه تزویج فرزندان را انجام دهند، یافتن شریکی برای زندگی مشترک است که روحیه توافق و انطباق داشته باشد، اینان همواره نگران ناسازگاری و فقدان تفاهم در زندگی زناشویی هستند؛ از این رو شناخت عوامل سازگاری میان زن و شوهر و راهکارها، مهارت­ها و فنون پیدایش و بقای آن، همچنین آسیب­شناسی آن از مهمترین مسائلی است که سبب نگارش این کتاب گردیده است.

نویسنده محترم کتاب، در آغاز کتاب به تعریف سازگاری و اهمیت و نقش آن در رضایت از زندگی مشترک می­پردازد و سپس عوامل سازگازی را در سه بخش عوامل اخلاقی، رفتاری و جسمی و جنسی تقسیم می­کند و در هر بخش فصولی را به بیان عوامل جزئی­تر اختصاص می­دهد. در بخش اول، مواردی مانند عفت و حیا، خلق نیکو، حسن ظن، قناعت، رفق و مدارا، پرهیز از لجاجت و حسادت، مورد بررسی قرار می­گیرد. عوامل رفتاری نیز در عناوین خوشرویی، خوش­زبانی، اظهار مهر و قهر، تشکر و سپاسگزاری، هدیه دادن، انتخاب مهریه سبک و تدبیر و مدیریت، معرفی می­گردد. بخش پایانی نیز به زیبایی، نظافت و زینت، روابط جنسی سالم و مطلوب و توجه به تفاوت­ها می­پردازد.


برای مشاهده ی خلاصه ی تفصیلی کتاب وارد شوید.

 
 
 

درباره نویسنده :
کتابهای دیگر از نویسنده :