۰
   

نظریه اختیاری بودن ظهور

آیا ما منتظر ظهوریم یا ظهور منتظر ماست؟ آیا ظهور، وقت مشخصی دارد که باید در انتظار آن، بنشینیم یا در انتظار ظهور، باید قیام کرد؟ آیا ارادة شیعیان، در تعجیل و تحقق ظهور نقش دارد؟

در این کتاب، با طرح نظریة «اختیاری بودن ظهور»، سعی شده پاسخی برای پرسشهای بالا ارائه شود.

این کتاب در پنج فصل به طرح ادعا و اثبات آن می­پردازد. در فصل اول، سه رویکرد نادرست در باب انتظار و نقد آنها طرح شده است؛ فصل دوم، به تبیین نظریه و فصل سوم به دلایل آن می­پردازد. فصل چهارم و پنجم نیز مباحثی در فلسفة تاریخ را بعنوان مبادی این نظریه مطرح می­کند.

مولف محترم، در مقدمة کتاب بیان می­دارد که این نظریه، به بیانهای مختلف از زبان عالمان دین گفته شده ولی تاکنون، بدرستی تبیین و اثبات نشده­است.

اساس این نظریه، بر سه مولفه استوار است:

  1. ظهور، انقلابی است مانند دیگر انقلاب­ها و بر اساس اراده و همت انسانی شکل می­گیرد.
  2. ظهور، زمان مشخصی ندارد و متغیر است.
  3. تحقق ظهور، مشکل قابلی دارد نه فاعلی. یعنی ضعف مادی و معنوی شیعیان است که ظهور را عقب می­اندازد و امام، هر لحظه آمادة قیام است.

این کتاب، علیرغم حجم کم، محتوایی غنی و درخور دقت دارد.

 


برای مشاهده ی خلاصه ی تفصیلی کتاب وارد شوید.

 
 
 

درباره نویسنده :
کتابهای دیگر از نویسنده :