۱
   

عرفان حافظ

استاد بزرگ آیت الله شهید مطهری در علوم مختلف اسلامی دارای تالیفات دقیق و ارزشمندی است. این استاد در هر زمینه­ای که احساس می­کرد نیاز به تالیفی دقیق برای رفع شبهه دارد اقدام می­کرد و دفاع از اسلام و شخصیت­های اسلامی را در صدر کارهای خویش قرار داده بود. در زمینه ادبیات و شعر نیز ایشان در برخی از آثار خود به صورت مجمل سخن گفته است به خصوص در بحث از عرفان و عقاید عرفانی به شعر استناد می­کرد. ایشان در مقدمه علل گرایش به مادی­گری به تحریفاتی که نسبت به عقاید عرفانی و به خصوص حافظ و حلاج و معرفی آن­ها به عنوان اشخاصی مادی و حتی گاه ضد دین پاسخ داده است. لیکن ایشان درباره حافظ بحثی مبسوط­ تری را لازم دانستند و با بیان و نوشته­های خویش سعی کردند تا تلاش ماتریالیست­های آن روزگار ایران را که برای خویش پیشینه­سازی می­کردند و شخصیت­های اسلامی بزرگ گذشته ایران را هم مسلک با خویش نشان می­دادند ناکام بگذارند. مادی­گرایان با تاویلات ناروای خویش از بیان نمادین و سمبولیک حافظ و دیگر عارفان به شبهه­افکنی می­پرداختند. شهید مطهری با توضیح افکار عرفانی این شبهات را رفع کردند. کتاب عرفان حافظ از کتب ایشان در راستای توضیح و دفع آن تاویلات نارواست.       

 


برای مشاهده ی خلاصه ی تفصیلی کتاب وارد شوید.