۰
   

گزیده غزلیات سعدی

بررسی و توضیح آثار بزرگان از جهات متعدد دارای اهمیت است. نخست آنکه آثار بزرگان به دلیل گذشت زمان و تحول زبان در طی این گذر زمان باعث می­شود که افراد غیر متخصص در فهم آن دچار مشکل شوند. دیگر آنکه آثار بزرگان برای نویسندگان و ادب دوستان دارای اهمیت است و این اهمیت باید در توضیح آن آثار تبیین شود. دو دیگر آنکه آثار بزرگان ادبیات به عنوان شاخص و معیار دوره خویش مطرح است و با فهم درست آن می­توان سیر کلی ادبیات را در تاریخ دریافت. این جهات باعث شده است تا اساتید ادبیات و دوستداران ادب در توضیح متون کهن و مهم فارسی و حتی تصحیح آن از خویش اشتیاق و تلاش نشان دهند. گاه حتی وجود یک شرح یا تصحیح را کافی نمی­دانستند و برای یک کتاب مهم گاه حتی بیش از چهار یا پنج شرح نوشته می­شود. یکی از این اساتید دکتر خلیل خطیب رهبر استاد دانشگاه تهران بود. که متون و دیوان­های مختلفی را شرح کرده است. دیوان حافظ، گلستان و بوستان شیخ اجل سعدی شیرازی، تاریخ بیهقی در 3 جلد و... برخی از آثار اوست. در واقع ایشان متون اصلی و اشعار مهم بزرگان ادب فارسی را شرح کرده­اند که نام هرکدام از آن­ها برای اثبات بزرگی­شان کافی است.

 


برای مشاهده ی خلاصه ی تفصیلی کتاب وارد شوید.

 
 
 

درباره نویسنده :
کتابهای دیگر از نویسنده :