۰
   

قصه سنگ و خشت

مثنوی­ مانند دیگر قالب­های کلاسیک ادب فارسی پس از تحولات ایجاد شده با نظریات نیما و پیروان او حیاتش دچار خطر شد و به گمان برخی عمر این قالب­ها به پایان رسیده بود. لیکن شاعران دلبسته سنت ادبی ما از پای ننشستند و له سرودن این قالب­ها ادامه دادند. انقلاب اسلامی ایران تنها در ایران تاثیر نگذاشت بلکه در مناطق مختلف جهان و کشورهای همسایه نیز تاثیرات فراوانی داشته و دارد. محمد کاظم کاظمی شاعر افغانستانی و هم زبان ما از این افراد بود که انقلاب را ستود و در پی آن روانه شد. او و پیش از او علی معلم دامغانی مثنوی­سرایی را به صورت جدی پی­گیری کردند و مثنوی را قالبی زنده نشان دادند و این پندار را که روزگار ما روزگار قالب­های کهن نیست و این قالب­ها زبان روزگار ما نیست پایان داد. البته قالب­های دیگر مثل غزل و رباعی نیز حیات خویش را به رخ رقیب جوان خویش کشیدند و همچنان شاعران بزرگ و حتی شاعران جوان به این قالب­ها پرداختند.­ محمد کاظم کاظمی علاوه بر مثنوی سرایی غزل نیز می­گوید و در عرصه نقد شعر خصوصا شعر جوان و ویراستاری دستی توانا دارد. او بیدل شناسی است که در روزگار ما کمتر کسی مانند او با آن شاعر بزرگ و دشوارسرا آشناست . او درباره بیدل مقاله­هایی نوشته است و گزیده ای از غزلیات و رباعی او را به چاپ رسانده است. او پیاده آمده بودم، کفران، قصه سنگ و خشت را سروده است.

 


برای مشاهده ی خلاصه ی تفصیلی کتاب وارد شوید.

 
 
 

درباره نویسنده :
کتابهای دیگر از نویسنده :