۰
   

شاعر آینه ها

کسی که هم در نقد دستی قوی داشته باشد و هم در سرودن شعر مسلما بهتر از دیگران شعر را در می یابد. محمد رضا شفیعی کدکنی از اساتید بزرگ ادب فارسی است که در حیطه نقد شعر و معرفی شاعران فعالیت گسترده ای دارد.کتاب های تازیانه سلوک ، مفلس کیمیا فروش، اقلیم روشنایی ، زبور پارسی،شاعری در هجوم منتقدان ادبی، موسیقی شعرو ... تنها برخی از این کتاب ها هستند که به شعر خصوصا اشعار شاعران مکتب عرفان خراسان می پردازد. شفیعی در سرودن شعر نیز حضوری انکار ناپذیر دارد و کتابهای هزاره دوم آهوی کوهی و آیینه­ای برای صداها گواه این توانایی است. او حتی در مقالات خود پرده از برخی از ابهامات ادب فارسی برمی دارد. آشنایی شفیعی کدکنی با سنن اسلامی و ایرانی و شعر فارسی و عربی و در عین حال مطالعه کتب تالیف شده نقد ادبی در جهان معاصر از او منتقدی چیره دست ساخته است که دقائق شعر را خوب می شناسد. او درباره شاعران گذشته خصوصا شاعران عارف مانند سنایی، عطار، مولوی و ... فعالیت زیادی انجام داده است که تصحیح آثار عطار و گزیده دو جلدی غزلیات شمس به همراه توضیحات آن بخشی از این فعالیت عظیم است. او ضمن آشنایی عمیق با سبک خراسانی و عراقی، به سبک هندی نیز توجه داشته است و از معدود اساتید ادبیات است که نسبت به این سبک بی­اعتنا نیست.


برای مشاهده ی خلاصه ی تفصیلی کتاب وارد شوید.
 
 
 

درباره نویسنده :
کتابهای دیگر از نویسنده :