۰
   

تحفه شاهیه عباسیه

خلاصه کتاب :نوشتار حاضر ترجمه و شرح "الرساله الذهبیه الطیبه "منسوب به امام

علی بن موسی الرضا (ع) است.در صفحات نخست کتاب مطالبی دربارهچگونگی و زمان خوردن و آشامیدن درج می‌شود، سپس از ویژگیفصل‌ها و ماه‌های مختلف سال و تاثیرات خاص آن بر بدن سخن می‌رود. درادامه نیز رهنمودهایی در خصوص  حفظ سلامت بهداشت و درمانبیماری‌های مختلف به طبع می‌رسد.

این کتاب را البته محمد نصیرالدین حموی یزدی به زیبایی شرح نموده است.


برای مشاهده ی خلاصه ی تفصیلی کتاب وارد شوید.

 
 
 

درباره نویسنده :
کتابهای دیگر از نویسنده :