۰
   

کرامات الرضویه (ع

اگر لیست‌های قبلی ما را دیده باشی حتما با کتاب‌های علی میرخلف زاده آشنا شده ای. خصوصیت جالب کتاب‌های او در این است که معمولی‌ترین افراد جامعه هم می‌توانند بفهمندش.

کرامات الرضویه حکایاتی از معجزات بعد از شهادت حضرت رضاست.


برای مشاهده ی خلاصه ی تفصیلی کتاب وارد شوید.

 
 
 

درباره نویسنده :
کتابهای دیگر از نویسنده :