۰
   

قرآن حکیم از منظر امام رضا (ع)

در این کتاب ابتدا درباره قرآن علمی و قرآن عینی و نکات افتراق واشتراک آن بحث شده و پس از آن شرایط و موانع معرفت قرآنبررسی می‌شود. درادامه نیز از فرق بین تدبر در قرآن و استنطاق قرآن و مباحثمربوط، سخن به میان می‌آید و به بحث ترغیب و تشویققرآن به تحقیق، و طرد پندار و آرزو اشاره می‌شود. در پایان کتابنیز راه‌های تشویق قرآن برای تحصیل برهان عقلی و دریافت شهود قلبیتوضیح داده می‌شود.در این اثر مباحثى که به نحوى به قرآن مربوط است، تحت عنوان "روضه" بیان شده و آنچه حاوى شرایط و موانع معرفت قرآن و معارف مستفاد از قرآن از زبان حضرت ثامن الأئمّه (علیه السّلام) است، تحت عنوان "جنان" آمده است.


برای مشاهده ی خلاصه ی تفصیلی کتاب وارد شوید.