۰
   

اخلاق در قرآن (جلد1: اصول مسائل اخلاقی)

یکی از مهمترین محورهای معارف قرآنی، مباحث اخلاقى قرآن است و همواره از سوى مفسّران بزرگ و عالمان اسلامى مورد توجه قرار گرفته است. ولى تاکنون کمتر كتابى به عنوان «اخلاق در قرآن» به سبك تفسير موضوعى، مسائل اخلاقی قرآن را به بررسی نشسته است.

کتاب حاضر که جلد اول مجموعه­ای سه جلدی است، تلاش کرده اصول مسائل اخلاقی را از نظر قرآن، تبیین نماید. این کتاب در چهارده فصل سامان یافته است؛

فصل اول، به اهميت بحثهاى اخلاقى می­پردازد و فصل دوم، به نقش اخلاق در زندگى و تمدن انسانها؛ در فصل سوم، از مكاتب اخلاقى سخن به میان می­آید و در فصل چهارم، از پشتوانه‏هاى اخلاق. فصل پنجم نیز به تشریح رابطه­ی اخلاق و آزادى اختصاص یافته است. اصول مسائل اخلاقى در قرآن و پيوند مسائل اخلاقى با يكديگر نیز عنوان دو فصل بعدی می­باشد.

از فصل هشتم به بعد، مباحث کاربردی شروع می­شوند و مسائلی از این دست تشریح می­گردند: ديدگاه­های مختلف دربرخورد با مسائل اخلاقى و روشهاى ارباب سير و سلوك، لزوم استاد، آمادگيهاى لازم براى پرورش فضائل اخلاقى، و گامهاى عملى به سوى تهذيب اخلاقى شامل: توبه، مشارطه، مراقبه، محاسبه، معاقبه، اخلاص، اصلاح زبان و خودشناسی.

دو جلد دیگر این مجموعه، با عنوان «فروع مسائل اخلاقی»، به سراغ «فضايل» و «رذايل» اخلاقى‏ رفته و مجموعه آیات قرآنی مرتبط با هریک را تفسیر کرده است.


برای مشاهده ی خلاصه ی تفصیلی کتاب وارد شوید.