۰
   

شهید سرافراز دکتر مصطفی چمران

در یازدهمین کتاب از مجموعه "یاران امام به روایت اسناد ساواک" کهبه اهتمام مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات منتشر می‌شود، کلیه گزارش‌ها و  مکاتباتی که در پرونده ساواک شهید مصطفی چمرانوجود داشته، به چاپ رسیده است. کتاب با زندگی‌نامه کوتاه شهیدچمران آغاز می‌شود: دوران کودکی، ورود به دانشگاه، تحصیل در امریکا، فعالیت‌های سیاسی درآمریکا، آموزش‌های نظامی در مصر، هجرت به لبنان، شکل‌گیری  تشکل‌هایسیاسی ـ نظامی شیعیان، آغاز درگیری‌های داخلی،  فقدان امام موسی صدر،  پیروزی انقلاب اسلامی، در کردستان، در وزارت دفاع، نماینده مردم تهران در شورای عالی دفاع، تشکیل ستاد جنگ‌هاینامنظم، پیروزی سوسنگرد،  دیدار با امام و شهادت در خرداد سال 1360 .

در این کتاب تصویر سند در  کنار متن حروف‌چینی شده آن به طبعرسیده همچنین بسیاری از اسناد با توضیحاتی در زیرنویس همراه است. این مطالب با نمایه اسامی و عکس‌هایی از شهید چمران  به پایانمی‌رسد.


برای مشاهده ی خلاصه ی تفصیلی کتاب وارد شوید.

 
 
 

درباره نویسنده :
کتابهای دیگر از نویسنده :