۰
   

علی زیباترین سروده‌ی هستی

کتاب حاضر که باز هم به همت برادر بزرگوار این شهید سر فراز تدوین شده است شامل دست نوشته‌ها و سه سخنرانی از شهید دکتر مصطفیچمران درباره امام علی (ع) است. عناوین سخنرانی‌ها عبارت‌اند از":ذکر خدا و  عدالت علی", "از حکومت علی تا مهدی موعود" و "امام علی تجلی عدل خدا".


برای مشاهده ی خلاصه ی تفصیلی کتاب وارد شوید.

 
 
 

درباره نویسنده :
کتابهای دیگر از نویسنده :