۰
   

مجاهد هنرمند

در فصل اول کتاب با عنوان "چمران, انسان کمال‌گرا" ابتدا بر پایه روان‌شناسی شخصیت‌، زندگی و سرگذشت دکتر چمران تحلیل و بررسی می‌شود. در  فصل دوم این کتاب 164 صفحه‌ای با عنوان "چمران بینش اعتقادی و سیاسی"، بعد فکری و ابعاد  مختلف بینش اعتقادی و سیاسی آقا مصطفی با تکیه بر آثار و نوشته‌های  ایشان بررسی و ارزیابی شده است.


برای مشاهده ی خلاصه ی تفصیلی کتاب وارد شوید.
 
 
 

درباره نویسنده :
کتابهای دیگر از نویسنده :