۰
   

انسان¬سازی در قرآن

 

«انسان­سازی در قرآن» خلاصه­ای از دورة سه­جلدی «اخلاق در قرآن» و از تألیفات مهم آیت­الله مصباح یزدی می­باشد. این کتاب، بصورت درس­نامه تنظیم شده و مجموع 24 درس آن را می­توان ذیل دو عنوان «مبادی اخلاق در قرآن» و « مسائل علم اخلاق در قرآن» طبقه­بندی کرد.  

ذیل عنوان اول، مباحثی چون اختیار، مطلوب نهایی انسان، تفاوت نظام اخلاقی اسلام با دیگر نظامها، سعادت در نظام اخلاقی اسلام، اساس ارزش اخلاقی، نیت، ایمان در نظام اخلاقی اسلام و... آمده­است.

در قسمت دوم، مسائل علم اخلاق، به اخلاق الهی، اخلاق فردی، و اخلاق اجتماعی تقسیم می­شود و 19 درس باقیمانده، به تفصیل این تقسیم­بندی اختصاص پیدا می­کند.

از بخشهای خواندنی و قابل توجه کتاب، مباحث معرفت نفس و ابعاد و ویژگی­های آن است که در ادامه به تحلیل اخلاقی امیال فطری انسان، چون قدرت­طلبی، لذت طلبی، حب بقا و... می­رسد.

مباحث اخلاق اجتماعی نیز سهم بسزایی در کتاب دارند و موضوعات خرد و کلان متنوعی از مسائل اجتماعی، در این بخش، مورد بحث قرار می­گیرند؛ مسائلی چون ولایت، عدالت، آداب معاشرت و...

اگر می­خواهید اخلاق اسلامی و مبانی آن را بر اساس معارف مستحکم قرآنی و عقلانی و پیراسته از ذوقیات و عرفانهای قلابی فرا بگیرید، قطعاً این کتاب، یکی از بهترین گزینه­هاست. 


برای مشاهده ی خلاصه ی تفصیلی کتاب وارد شوید.