۰
   

تاملی در نهضت عاشورا

کتاب حاضر پژوهشی 384 صفحه‌ای درباره چگونگی شکل‌گیری، تبعات، تحریفات وشعایر نهضت عاشورا است که نویسنده در آغاز متون کهن تاریخی مربوط بهاین نهضت را  معرفی می‌کند. در اثنای کتاب "زمینه‌های قیام کربلا"، "اربعین امام حسین"، "حکمت شهادت امام حسین"، "آغاز نهضت امامحسین" بررسی شده است.

در پایان کتاب نیز پس از مروری بر کتاب "کاملالزیارات ابن قولویه"، "بستر تاریخ عزادارای"، "تحریفات شعایرعاشورا "و کتاب "روضه الشهدا "نوشته ملاحسین کاشفی نیز نقد  وتحلیل شده است.


برای مشاهده ی خلاصه ی تفصیلی کتاب وارد شوید.