۰
   

چهل روز عاشقانه

این کتاب به مناسبت سال عزت حسینی درباره وقایع و رویدادهای پساز شهادت امام حسین (ع) و یارانش تا اربعین آن حضرت نگاشته است. دکتر محمد رضا سنگری در این کتاب ضمن  بیان شداید و مصایب وارده بر خاندان مظلوم حضرت سیدالشهدا ـ طی اینچهل روز ـ زبان حال  هر یک از بازماندگان نهضت عاشورا را بیانکرده است. نمونه‌ای از مطالب  کتاب به این قرار است" :کربلا بازگشته است؛ به شوق تماشای زیبایی،  زیبایی دشتی که چهل روز پیشگل‌های پر پر خدا آن را آذین بسته بود. با هیمنه و شکیب آمده استبه تماشای زیبایی؛ زیبایی حسین، زیبایی خیره‌کننده خنجری کوچک کهسه شاخه تیر، سه چشمه سرخ از سپیدای آن گشود. بازگشته است. پس ازچهل روز تازیانه، همراهی با سری بر نیزه، شماتت و شادی دشمن. پساز اربعین فراق، پس از هجران هستی سوز حسین. چهل روز پیش، زیباترین صحنه جهان، اثر هنرمندانه‌ترین نقاش خدا در مقابل  نگاهش نشستهبود.

این استاد دانشگاه و مؤلف کتاب‌های درسی کتاب دیگری نیز دارد به نامسلام موعود (نشر :یاقوت) که ترجمه و بیانی توصیفی از زیارت عجیب ناحیه مقدسه است.

 


برای مشاهده ی خلاصه ی تفصیلی کتاب وارد شوید.

 
 
 

درباره نویسنده :
کتابهای دیگر از نویسنده :