۰
   

آثار گناه در زندگی و راه جبران

«آثار گناه در زندگی و راه جبران»، همان­طور که از نامش پیداست، در دو بخش، به تبعات منفی گناه و راهکارهای جبران آن می­پردازد.

در بخش اول، طی سیزده فصل، به سیزده اثر گناه، بر اساس آیات و روایات می­پردازد و شواهد روایی و حکایت­های مناسبی را در تایید سخن خود نقل می­کند. این تبعات عبارتند از: محرومیت از محبت پروردگار؛ دور شدن از رحمت خدا؛ زوال نعمت؛ نزول بلا؛ کم شدن روزی و گرانی؛ عدم استجابت دعا؛ سلب توفیق عبادات؛ مرگ زود هنگام؛ قساوت قلب یا سنگدلی؛ خروج از دایرۀ ایمان؛ یأس از رحمت خدا؛ عدم ایمنی از خشم خدا؛ و کوچک شمردن فرامین خداوند.

بخش دوم نیز طی 12فصل، راههای جبران گناه را مورد بحث قرار می­دهد. نماز، روزه، صدقه­دادن، حج، ایمان و عمل صالح، توبه، محبت و دوستی اهل بیت، زیارت قبور ایشان و گریستن بر مصائب­شان، از جمله مواردی که باعث آمرزش گناهان می­شوند، شمرده شده­است.

در فصل آخر نیز کفارة گناهان در 12عنوان ذکر گردیده­است؛ برآوردن حوائج برادران دینی، فریاد رسی از ستمدیدگان، استغفار، حسن خلق، خواندن قرآن، صلوات، تحمل بیماری، شهادت و تحمل حدّ الهی، از آن جمله­اند.

کتاب حاضر، متنی روان دارد و استنادات بسیاری به روایات و حکایات در آن به چشم می­خورد.

 

 

  

 

 


برای مشاهده ی خلاصه ی تفصیلی کتاب وارد شوید.

 
 
 

درباره نویسنده :
کتابهای دیگر از نویسنده :