۰
   

مقتل الحسین الخوارزمی

در جلد اول ذیل دوازده فصل فضایل و کرامات پیامبران الهی، فاطمه بنتاسد، علی، پیامبر اعظم، امام حسین و حسن (علیهم السلام)و ماجرای خروجامام حسین از مکه و هجرت او به سوی کوفه و واقعه عاشورا تشریح شدهاست. در جلد دوم نیز ذیل چهار فصل اصلی به عقوبت قاتلان، فضایل زیارت قبرامام حسین و نحوه انتقام مختار از قاتلان آن حضرت اختصاصدارد. این اثر به زبان عربی تحریر شده است و با تلاش ارزنده دکتر تیجانی به فارسی برگردانده شده است.

 


برای مشاهده ی خلاصه ی تفصیلی کتاب وارد شوید.

 
 
 

درباره نویسنده :
کتابهای دیگر از نویسنده :