۰
   

رسائل مشروطیت

در مجموعه حاضر که جزء اولین منابع اندیشه سیاسی در تاریخ ایران است، هجده رساله سیاسی از علمای عصر مشروطه، تصحیح و به چاپ رسیده است. در کتاب دکتر زرگری‌نژاد معنی و شرح لغات دشوار و اصطلاحات فنی فقهی و کلامی در پانوشت‌ها آمده است. در مدخل کتاب هم به منظور ارائه دریافتی روشن از مهم‌ترین مباحث مطروحه در تمام رسائل ـ و تبیین تفکر اصلی موجود در دو دسته رسائل مشروعه‌خواه و مشروطه‌طلب ـ مصحح کتاب، سیر تاریخی و موضع‌گیری دو جریان "مشروعه‌خواه" و "مشروطه‌طلب" را براساس رساله‌های یاد شده باز نموده است. در ابتدای هر رساله نیز طی مقدمه‌ای کوتاه، عمده‌ترین مباحث و مشخصات آن متن به اختصار توضیح داده شده است. شایان ذکر است به تازگی جلد دوم این کتاب که شامل رسائل سیاسون مشروطه است، از سوی نشر کویر به پیشخوان کتاب‌فروشی‌ها آمده که مکمل کار قبلی و بهترین منبع کتابخانه‌ای مشروطه‌پژوهی است.


برای مشاهده ی خلاصه ی تفصیلی کتاب وارد شوید.

 
 
 

درباره نویسنده :
کتابهای دیگر از نویسنده :