۰
   

پژوهشی در فرهنگ حیا

با وجود نیاز جامعه­ی امروز به فرهنگ حیا، و تأکید فراوان دین نسبت به آن، این مسأله، هنوز آن­گونه که باید، شناخته نشده و مورد تحقیق پژوهشگران قرار نگرفته است.

کتاب «پژوهشی در فرهنگ حیا»، با هدف پرکردن خلأ موجود در این زمینه نوشته شده و سعی کرده با زبان غیرتخصصی، بحث حیا را برای عموم، مورد بازکاوی قرار دهد.

این پژوهش، در چهار بخش تنظیم شده است؛ در بخش اول که به کلیات می­پردازد، بحث­هایی چون مفهوم و ارکان اصلی حیا، و اقسام و مراتب آن آمده است.

بخش دوم که پرحجم­ترین بخش کتاب است، هشت فصل دارد؛ فصل اول، از خلوت و آسیب­های آن می­گوید و فصل دوم، گم­نامی در جمع و تأثیر آن در حیا را تحلیلی می­کند و به بررسی پدیده­ی کلان­شهرها و مهاجرت­ها و آسیب­های آن به فرهنگ حیا می­پردازد. فصل سوم و چهارم، به جایگاه حیا در قلمرو خانواده و اجتماع و نقش آن در تنظیم روابط خانوادگی و اجتماعی اختصاص دارد. فصلهای بعدی نیز به مباحثی چون نقش حیا در مدیریت، رسانه و معماری پرداخته است.

بخش سوم، به بحث «کم­رویی» و تفاوت آن با حیا اختصاص دارد و به ماهیت، ریشه­ها و نمودها و راه درمان آن می­پردازد. بخش پایانی نیز از ویژگی­های «بی­حیایی» و عوامل و پیامدهای آن سخن می­گوید.

 

 


برای مشاهده ی خلاصه ی تفصیلی کتاب وارد شوید.

 
 
 

درباره نویسنده :
کتابهای دیگر از نویسنده :