۰
   

طوفان دیگری در راه است

سیدمهدی شجاعی یازدهم مرداد در فروشگاه به فراموشی سپرده شده‌ی انجمن قلم، طوفان خود را رونمایی کرد. اولین رمان بزرگسال شجاعی با تمی معنوی و عرفانی که انقلاب را بیشتر در حیطه کشور وجود آدمی تعریف می‌کند. کتاب تاکنون سه بار با سه قیمت متفاوت! چاپ شده است ولی هنوز بازخورد جدی و سنگینی نداشته است. روایت شجاعی عزیز بار دیگر در ثبت احوال آفریده‌های انقلاب به نیکی ثبت شد. 

 


برای مشاهده ی خلاصه ی تفصیلی کتاب وارد شوید.

 
 
 

درباره نویسنده :
کتابهای دیگر از نویسنده :