۰
   

برادران کارامازوف

جهانی گنده‌تر و پیچیده‌تر از جهان بزرگ و پیچیده‌‌ی ما! این رمان نمونه‌ی آن چیزی است که در دوران افول ناتورالیسم، «رمان افکار» خوانده شده است. رمان، صحنه‌ی نمایش اضطرابهای روح اروپایی است.

قطعا جزء چند شاهکار مطرح دنیاست.


برای مشاهده ی خلاصه ی تفصیلی کتاب وارد شوید.

 
 
 

درباره نویسنده :
کتابهای دیگر از نویسنده :