۰
   

کوچک جنگلی

"کوچک جنگلی" زندگی و مبارزات میرزا کوچک‌خان است که نویسنده به کمک قوه تخیل خود ماجراهایی را خلق و به وقایع تاریخی داستان ضمیمه کرده است تا حاصل کار به اثری نافذ و پرکشش نزدیک باشد.


برای مشاهده ی خلاصه ی تفصیلی کتاب وارد شوید.
 
 
 

درباره نویسنده :
کتابهای دیگر از نویسنده :