۱
   

زندگی در پرتو اخلاق

کتاب «زندگی در پرتو اخلاق»، اثر حضرت آیت­الله مکارم شیرازی است و به همت انتشارات سرور منتشر شده است. این کتاب، به بررسی مسائل تربیتی و راهکارهای اسلام برای اصلاح اخلاق فرد و جامعه پرداخته و به بیان خود مولف، به دنبال زنده­کردن اصل اخلاق در جامعه است.

نویسنده در ابتدا به بررسی بعضی مسائل نظری علم اخلاق پرداخته و بعد از اثبات اصلاح پذیری اخلاق و بیان اینکه این اصلاح باید در بستر اجتماع شکل بگیرد نه انزوا، گام­هایی را برای تهذیب اخلاق بیان نموده و در این راه اولین گام را اصلاح زبان دانسته است.

ایشان بعد از بیان چند نمونه از این گام­ها، به اخلاق اجتماعی روی کرده و با بررسی خاستگاه اجتماع و لزوم اصلاح اخلاق جامعه به بیان موضع اسلام در مورد اخلاق جامعه پرداخته­اند. در این قسمت عوامل اساسی در تعالیم اسلام که زمینه­ساز تشکیل جامعه واحد جهانی است مطرح شده است.

بخش بعدی کتاب، به دنبال پاسخی برای این سئوال می­گردد که: «چه کنیم که پندها و اندرزها و سخنان ما در دل دیگران مؤثر بیفتد؟»

در فصل پایانی کتاب نیز مؤلف، رابطه اخلاق و تربیت از نگاه اسلام را بیان و رابطه تربیت و شکل­گیری شخصیت را بررسی نموده­اند.


برای مشاهده ی خلاصه ی تفصیلی کتاب وارد شوید.