۰
   

سیاحت جمال

 

مکتبی می­تواند جاودانه شود که ایده­آل­هایش را در قالب نمونه­های مجسّم، به انسانها نشان دهد. مکتب پیامبران الهی، از این ویژگی مهم بهره­مند است و صاحبان پیام الهی، نمونة عینی و کامل پیام خویش هستند. خداوند متعال در قرآن، وجود مقدس پیامبر خود را نمونه کامل و اسوة همگان معرفی کرده و الگوی مطلوب خود را علاوه بر صورت مکتوب، در قالب بشری نیز متجلی کرده و به انسان هدیه کرده­است.

انسان، ذاتاً اثرپذیر و فطرتاً الگوپذیر است و مطالعة الگوهای رفتاری پیشوایان دین، یکی از راههای بسیار مؤثر در تربیت اخلاقی است. «سیاحت جمال»، در سه بخش منش­های فردی، روش­های بندگی، و واکنش­های اجتماعی تدوین شده­ و مؤلف، سعی کرده در هر عنوان، مهمترین رفتارهای حضرت محمد(صلی­الله­علیه­وآله) را توصیف کند و الگوی ملموسی برای مخاطب جوان و متناسب با مسائل و نیازهای او، ترسیم نماید.

در فصل منش­های فردی، عناوینی چون پاکیزگی، پوشاک، خوراک، خواب، خنده، گریه، سکوت، سخن­گفتن، و راه رفتن پیامبر اکرم(صلی­الله­علیه­وآله) به چشم می­خورد که ذیل هر عنوان، نمونه­های متنوعی ذکر گردیده­است.

در فصل روش­های بندگی، از ذکر، دعا، نماز، روزه و ارتباط حضرت با قرآن سخن به میان آمده و فصل واکنش­های اجتماعی، عناوینی چون امر به معروف، صدقه، حسن خلق، تواضع، و ارتباط با کودکان و جوانان و بزرگسالان و... را در بر می­گیرد.

 

 

 

 

 

 


برای مشاهده ی خلاصه ی تفصیلی کتاب وارد شوید.

 
 
 

درباره نویسنده :
کتابهای دیگر از نویسنده :